Ładowanie strony

Aktualności

Lokal użytkowy U2 ul. Jagiellońska 93

Spółka Szczecińskie TBS ogłosiła przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego U2 położonego w nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi131,57 m2 ( w tym  na parterze 94,34 m2  oraz w piwnicy 37,23 m2 ). Składa się on z 3 sal sprzedaży, WC,  korytarza , dwóch magazynów i powierzchni stanowiącej komunikację.

Budynek Jagiellońska 93 został poddany w roku 2011 generalnemu remontowi, łącznie z elewacją i  został wyposażony w windę.

Lokal U2 posiada niezależne wejście z poziomu chodnika oraz wejście od podwórza. Pomieszczenia piwnic połączone są z lokalem i stanowią jego integralną część dostępna jedynie z lokalu.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2024 roku do godz. 11.00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr U2 przy ul. Jagiellońskiej 93 w Szczecinie”. Część jawna przetargu nastąpi w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 13.00 w biurze Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 32a/U2 (wejście z prześwitu). Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, nr konta 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Wadium należy wpłacać  z podaniem adresu lokalu w tytule jego wpłaty. Wadium uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS sp. z o.o. najpóźniej do dnia kwietnia 2024 roku do godz.11.00.

Ogłoszenie o przetargu oraz dokumenty dostępne są na stronie Spółki :Ogłoszenie o przetargu

 

Zobacz więcej

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom.
Poniżej zamieszczamy informacje, które zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani Ci przedstawić:
  1. Administratorem Danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą przy placu Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin.
  2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.
  3. Twoje dane, takie jak adres mailowy, historia otwieralności wiadomości, informacje z plików cookies, będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, oznacza to, że średnio raz w miesiącu będziemy wysyłać Ci treści, które według naszej wiedzy o Tobie będą najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań.
  4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda, wyrażona przez Ciebie w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz ją cofnąć, klikając w link rezygnacji w dowolnym mailu, który od Nas otrzymasz lub pisząc do nas wiadomość na adres: iod@um.szczecin.pl.
  5. Dane informatyczne z naszego systemu przechowywane są na serwerze. Wyłącznie w tym zakresie Twoje dane powierzane są przez nas zewnętrznemu podmiotowi. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo zechcesz otrzymywać nasz newsletter, czyli do momentu aż się z niego nie wypiszesz. Również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe, lecz konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter.
  7. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/ RODO".