Ładowanie strony

Aktualności

Lokal mieszkalny przy ul. Monte Cassino 1/12A

 

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłosiło przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 1/12 A. Lokal znajduje się na IV piętrze ( poddasze). Jego powierzchnia wynosi 101,16 m2, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc  i pomieszczenie gospodarcze .

Cena wywoławcza wynosi 380.000 zł, zaś wadium , które należy wpłacić na konto spółki do 2 lipca 2024 do godz. 11.00 – wynosi 20.000 zł.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 2 lipca 2024 roku do godz. 11:00 w biurze Szczecińskiego TBS w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45/U2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12A przy ul. Monte Cassino 1 w Szczecinie”.

Część jawna przetargu obejmuje otwarcie ofert i odczytanie cen nabycia lokalu zaoferowanych przez poszczególnych oferentów, z zastrzeżeniem, że zaoferowana cena nabycia lokalu nie może być niższa niż cena wywoławcza.

Część jawna przetargu nastąpi w dniu 2 lipca 2024 roku o godz. 13:00 w biurze Szczecińskiego TBS sp. z o.o. w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 32a/2 (wejście z prześwitu).
Informacje o przetargu dostępne są na stronie internetowej spółki Ogłoszenie o przetargu

Zobacz więcej

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom.
Poniżej zamieszczamy informacje, które zgodnie z RODO jesteśmy zobowiązani Ci przedstawić:
  1. Administratorem Danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą przy placu Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin.
  2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi możesz konsultować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.
  3. Twoje dane, takie jak adres mailowy, historia otwieralności wiadomości, informacje z plików cookies, będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, oznacza to, że średnio raz w miesiącu będziemy wysyłać Ci treści, które według naszej wiedzy o Tobie będą najlepiej dostosowane do Twoich zainteresowań.
  4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zgoda, wyrażona przez Ciebie w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz ją cofnąć, klikając w link rezygnacji w dowolnym mailu, który od Nas otrzymasz lub pisząc do nas wiadomość na adres: iod@um.szczecin.pl.
  5. Dane informatyczne z naszego systemu przechowywane są na serwerze. Wyłącznie w tym zakresie Twoje dane powierzane są przez nas zewnętrznemu podmiotowi. Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo zechcesz otrzymywać nasz newsletter, czyli do momentu aż się z niego nie wypiszesz. Również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych. Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe, lecz konieczne jeśli chcesz otrzymywać newsletter.
  7. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/ RODO".