Powrót

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przy ul. Wisławy Szymborskiej z przeznaczeniem na usługi sportu i rekreacji

Prawobrzeże, Bukowe-Klęskowo
brak ceny opłata miesięczna netto w wysokości 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej*
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 5013 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 14/13, 5/8, 2/1 Nr obrębu: 4083 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00232778/1, SZ1S/00232789/1, SZ1S/00194567/0 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Bukowe-Klęskowo Nazwa ulicy: Wisławy Szymborskiej Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 14461m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone przy ul. Wisławy Szymborskiej działka nr 2/1 o powierzchni 12 309 m2, działka nr 5/8 o powierzchni 577 moraz działka nr 14/13 o powierzchni 1 575 m2 z obrębu 4083, znajdują się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie MAJOWE – MACIEJOWICKA, uchwalonego Uchwałą nr XII/254/15  z dnia 27 października 2015 r., teren elementarny D.M.3016.US. Przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji.

Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących z zakresu: wypoczynku, gastronomii, kultury, turystyki i nauki, handlu detalicznego: a) wbudowanych w obiekty sportu i rekreacji – stanowiących maksymalnie 15% powierzchni użytkowej tych obiektów, b) wolno stojących – stanowiących maksymalnie 5% powierzchni działki budowlanej, c) dopuszcza się lokalizacje lokali handlowych o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 100 m2 w granicach działki budowlanej.

Przeznaczenie

cel sportowy, pod obiekty sportowe i budowle sportowe – 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej z wyłączeniem powierzchni znajdującej się na obszarze objętym zakresem umowy, wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne itp. do których odpowiednio zastosowanie będą miały stawki opłat wynikające z Zarządzenia 14 461 m2 (powierzchnia łączna) x 1/12 z 1% wartości nieruchomości

Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości lub poszczególnych działek.

 

*Stawka miesięczna netto zostanie ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. b Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, w oparciu o operat szacunkowy wartości nieruchomości, sporządzony po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o wydzierżawienie terenu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy