Powrót

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przy ul. Stepowej z przeznaczeniem na rekreację, sport i zieleń

Prawobrzeże, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce
2 768zł Stawka miesięczna netto ustalona na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 5012 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 62/16, 62/25, 62/17, 62/21, 62/19, 63/2, 63/14, 64/21, 64/26, 64/14 Nr obrębu: 4198 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00197058/0 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce Nazwa ulicy: Stepowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 46134m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położona przy ul. Stepowej działka nr 62/16, 62/25, 62/17, 62/21, 62/19, 63/2, 63/14, 64/21, 64/26, 64/14 z obrębu 4198 o powierzchni łącznej 46 134,00 m2, znajdują się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/483/97 z dnia 27 października 1997 r., teren elementarny D.J.18.10.RE. Przeznaczenie terenu: rekreacja, sport i zieleń.

Dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją rekreacyjną i sportową, obiektów inżynierskich i sieci inżynieryjnych koniecznych ze względu na ukształtowanie terenu oraz wymogi technologiczne, niezbędnych obiektów związanych z obsługą terenu.

Stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

 

Przeznaczenie
cel rekreacyjny i wypoczynkowy, wolny od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan 46 134,00 m2 x  0,06zł/m2

 

Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana stawka dotyczy całej nieruchomości przy założeniu, że przeznaczenie o którym mowa wyżej, nie ulegnie zmianie. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona na podstawie złożonego wniosku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny