Powrót

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przy ul. Stepowej z przeznaczeniem na rekreację

Prawobrzeże, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce
Cena: 0,08zł Stawka miesięczna netto za 1 m2 na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 5182 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 62/16, 62/25, 62/17, 62/21, 62/19, 63/2, 63/14, 64/21, 64/26, 64/14 Nr obrębu: 4198 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00197058/0 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce Nazwa ulicy: Stepowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 46134m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona na podstawie złożonego wniosku.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położona przy ul. Stepowej działka nr 62/16, 62/25, 62/17, 62/21, 62/19, 63/2, 63/14, 64/21, 64/26, 64/14 z obrębu 4198 o powierzchni łącznej 46 134,00 m2, znajdują się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XXXIX/483/97 z dnia 27 października 1997 r., teren elementarny D.J.18.10.RE. Przeznaczenie terenu: rekreacja, sport i zieleń.

Dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z funkcją rekreacyjną i sportową, obiektów inżynierskich i sieci inżynieryjnych koniecznych ze względu na ukształtowanie terenu oraz wymogi technologiczne, niezbędnych obiektów związanych z obsługą terenu.

Stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie
cel rekreacyjny i wypoczynkowy, wolny od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan 0,08zł/m2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy