Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Słowackiej, działka nr 17/9 z obrębu 3080

Północ, Warszewo
Cena: zł Stawka miesięczna netto za 1 m2 na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 14870 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 17/9 Nr obrębu: 3080 Nr księgi wieczystej: --- Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Północ Osiedle: Warszewo Nazwa ulicy: Słowacka Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 4487m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Co do zasady, wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w §9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (ze zmianami). Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona na podstawie złożonego wniosku.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Słowackiej, działka nr 17/9 z obrębu 3080, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Warszewo, uchwalonego Uchwałą nr XXXII/624/05 z dnia 24 stycznia 2005 r., teren elementarny P.W.01.004.U.

Przeznaczenie terenu: usługi (4 487 m2).

Stawka miesięczna netto zostanie ustalona na podstawie Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy