Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Warcisława, część działki nr 10/11 z obrębu 3029

Północ, Niebuszewo
Cena: 9 900zł Stawka miesięczna netto ustalona na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 14859 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 10/11 Nr obrębu: 3029 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00189567/2 Status: Aktualne
Dzielnica: Północ Osiedle: Niebuszewo Nazwa ulicy: Warcisława Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 3000m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Co do zasady, wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w §9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (ze zmianami). Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana cena jest ORIENTACYJNA, dotyczy całej nieruchomości przy założeniu stawki wywoławczej do przetargu 3,30 zł/m2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Warcisława, działka nr 10/11 z obrębu 3029, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Niebuszewo, uchwalonego Uchwałą nr XXIII/597/08 z dnia 16 czerwca 2008 r., teren elementarny P.N.1009.KS.

Przeznaczenie terenu: teren parkingu dla samochodów osobowych (3 000 m2).

Orientacyjna stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 12 lit. b/c Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie
Nieruchomości dzierżawione na cele parkingów i miejsc postojowych:

  • płatne miejsca postojowe na parkingach strzeżonych i płatnych miejsc postojowych na parkingach niestrzeżonych
  • indywidualne miejsca postojowe (parkingowe)

3 000,00 m2 x  3,30 zł/m2 = 9 900 zł/miesięcznie + VAT

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy