Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Chłopskiej z przeznaczeniem na parking dla samochodów osobowych.

Prawobrzeże, Bukowe-Klęskowo
Cena: 0,56zł Stawka miesięczna netto za 1 m2 na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 8863 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 4 Nr obrębu: 4160 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00184981/5 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Bukowe-Klęskowo Nazwa ulicy: Chłopska Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 1711m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Co do zasady, wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w §9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (ze zmianami). Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana cena jest ORIENTACYJNA, dotyczy całej nieruchomości przy założeniu stawki wywoławczej do przetargu 0,56 zł/m2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Chłopskiej działka nr 4 z obrębu 4160 o powierzchni 1 711,00 m2, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr XLVI/874/05 z dnia 21 listopada 2005 r., teren elementarny D.B.2084.KS. Przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych.

Stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 12 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie

ogólnodostępne miejsca postojowe (parkingowe)

0,56 zł/m2

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny