Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Kolonistów 48 – działka nr ewid. 338/3 z obr. 3011

Północ, Bukowo
Cena: 525 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 8885 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 338/3 Nr obrębu: 3011 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00074769/9 Status: Aktualne
Dzielnica: Północ Osiedle: Bukowo Nazwa ulicy: Kolonistów Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 1107m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 23.06.2022 r.

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów”, uchwalonego UCHWAŁĄ NR LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r. ze zm., w terenie elementarnym P.B.1067.U,M o przeznaczeniu: zabudowa usługowa. W granicach działki budowlanej dopuszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego. Dopuszczalny zakres usług: finanse, handel detaliczny, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów, opieka zdrowia, turystyka, usługi rzemiosła.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu