Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Nehringa – działka nr ewid. 8/8 z obr. 3054

Północ, Stołczyn
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 4048 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 8/8 Nr obrębu: 3054 Nr księgi wieczystej: w trakcie regulacji Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Północ Osiedle: Stołczyn Nazwa ulicy: Nehringa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 974m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Bajeczna”, uchwalonego UCHWAŁĄ NR IX/165/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 czerwca 2011 r., w terenie elementarnym P.T.2014.U,M o przeznaczeniu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych. Dopuszczalny zakres usług: sport i rekreacja, turystyka, oświata, żłobek, punkt opieki nad dziećmi, biura,działalność z zakresu obsługi firm i klientów, gastronomia. Całkowita powierzchnia przeznaczona na lokale mieszkalne nie może być większa niż 30% powierzchni całkowitej budynku usługowego. Zakazuje się lokalizacji: stacji paliw, warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji obsługi pojazdów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy