Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Srebrnej 16A

Prawobrzeże, Żydowce-Klucz
70 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 4039 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 6/2 Nr obrębu: 4174 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00113861/0 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Żydowce-Klucz Nazwa ulicy: Srebrna Nr budynku: 16a Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 388m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
Termin przetargu 06.10.2021 r. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 29.09.2021 r.

Opis

Nieruchomość położona przy ul. Srebrnej 16a znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” (Uchwała nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012r.) działka położona jest w jednostce planistycznej D.K.03, w obszarze  wskazanym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie trwają prace projektowe przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06.10.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, I piętro).

Wykaz
Ogłoszenie o przetargu