Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Srebrnej 16A

Prawobrzeże, Żydowce-Klucz
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 4039 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 6/2 Nr obrębu: 4174 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00113861/0 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Żydowce-Klucz Nazwa ulicy: Srebrna Nr budynku: 16a Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 388m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona przy ul. Srebrnej 16a znajduje się w terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin” (Uchwała nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012r.) działka położona jest w jednostce planistycznej D.K.03, w obszarze  wskazanym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obecnie trwają prace projektowe przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle”.