Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Niklowej 11

Prawobrzeże, Podjuchy
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Szymon Słotwiński
Kontakt: 91 424 57 83
E-mail: sslotwins@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 10510 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 23/3 Nr obrębu: 4112 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00148969/1 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Podjuchy Nazwa ulicy: Niklowa Nr budynku: 11 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 1354m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne, Mieszkalne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Szlamowa”, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXII/522/16 z dnia 6 września 2016r., w terenie elementarnym D.P.1004.U,MW o przeznaczeniu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkaniowych. Dopuszcza się funkcjonowanie i przebudowę istniejących lokali mieszkaniowych w budynku przy ul. Niklowej 11, wyłącznie bez powiększenia liczby mieszkań – do czasu przebudowy na cele działalności usługowej. Dopuszcza się przebudowę budynku przy ul. Niklowej 11 i zmianę zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość zabudowana jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A-1807,  jako budynek mieszkalny (willa) wraz z gruntem pod budynkiem.

W dniu 7 września 2021 r. Rada Miasta Szczecin (Uchwała Nr XXXI/902/21) wyraziła zgodę:

1. Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej, wraz ze sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta w zakresie zabudowy usługowej z obowiązkiem modernizacji obecnej zabudowy na cele działalności usługowej oraz ochrony zabytku,

2. Na podwyższenie bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz od ceny sprzedaży budynku, wpisanych do rejestru zabytków, do wysokości 99%.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy