Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Kolonistów z przeznaczeniem na usługi sportu i rekreacji

Północ, Bukowo
258zł Stawka miesięczna netto ustalona na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 5037 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 38/97 Nr obrębu: 3011 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00188296/4 Status: Aktualne
Dzielnica: Północ Osiedle: Bukowo Nazwa ulicy: Kolonistów Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 4300m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Kolonistów działka nr 38/97 z obrębu 3011 o powierzchni 4 300m2, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie BUKOWO – KOLONISTÓW, uchwalonego Uchwałą nr LIX/1094/06 z dnia 15 listopada 2007 r., teren elementarny P.B.1032.US.

Przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji.

Dopuszczalna forma użytkowania: skwer, plac zabaw dla dzieci, boiska do gier, korty tenisowe, boiska siatkówki, koszykówki, ścieżka zdrowia, szatnie, mini golf. Dopuszcza się tymczasowe przekrycie naziemnych urządzeń sportowych powłokami pneumatycznymi lub przekryciami namiotowymi.

Stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie

cel rekreacyjny i wypoczynkowy, wolny od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan

4 300,00 m2 x  0,06zł/m2

 

Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana stawka dotyczy całej nieruchomości przy założeniu, że przeznaczenie o którym mowa wyżej, nie ulegnie zmianie. Ostateczna wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona na podstawie złożonego wniosku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy