Powrót

Teren inwestycyjny położony przy ul. Wolframowej – dz. nr 67/1 i 67/6 z obrębu 4014.

Prawobrzeże, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 42 45 587
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 2078 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 67/1, 67/6 Nr obrębu: 4014 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00236106/8, SZ1S/00236112/3 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Nazwa ulicy: Wolframowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 7674, 7536m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO-DUNIKOWO uchwalonego Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 116, poz. 2153), w terenie elementarnym D.W.4006.P,U,WS,E o przeznaczeniu: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, wody śródlądowe ciek „Żołnierska Struga”, stacje transformatorowe. Dopuszcza się usługi m.in. w zakresie: a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji, b) administracji, c) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, d) handlu detalicznego i hurtowego, e) rzemiosła. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2. Gmina Miasto Szczecin posiada do zbycia również inne nieruchomości objęte Strefą.

Sprzedaż działek 67/1 i 67/6 następuje wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 1/4 w działce 67/2 z obr. 4014.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Wykaz