Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w rejonie ul. Jeziornej – dz. nr 60/1, 60/2, 3/2, 3/6, 9/13 i 9/14 z obrębu 4022 i 4306

Prawobrzeże, Dąbie
8 000 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Wanda Lisewska
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: wlisew@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 2094 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 60/1, 60/2 3/2, 3/6, 9/13, 9/14 Nr obrębu: 4022, 4306 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00248743/2 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Dąbie Nazwa ulicy: Jeziorna Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 42117m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie–plaża 3” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XI/334/19 Rady Miasta Szczecin w dniu 22.10.2019 r. (opubl. w Dz. Urzęd. Woj. Zachod. poz. 6087 z 28.11.2019 r. ). Działki nr 3/2, nr 3/6, nr 60/2 z obr. 4022, znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem; D.D.3030.UT,MW,WS. Działki nr 9/13, nr 9/14 obr. 4306 oraz dz. nr 60/1 obr. 4022, znajdują się w terenie elementarnym oznaczonym symbolem: D.D.3031.UT,MW,WS. Przeznaczenie obu terenów w ww. mpzp: Zabudowa usług turystycznych z dopuszczeniem apartamentów mieszkaniowych (obiekty hotelarskie, usługowa zabudowa apartamentowa, przystań żeglarska, port jachtowy z zapleczem administracyjnym itp.), wody powierzchniowe śródlądowe (kanały i akwen portu jachtowego). Dopuszczalny zakres usług uzupełniających: gastronomia, rozrywka, handel – wyłącznie jako towarzyszący usługom turystycznym, w lokalach o pow. sprzedaży do 100 m2, wbudowanych w obiekty usługowe, sport i rekreacja, wypożyczalnie lub przechowywanie sprzętu rekreacyjnego i turystycznego, działalność nieprodukcyjna związana z obsługa rekreacji i turystyki w sąsiedztwie akwenów żeglownych. W granicach działki budowlanej ustala się maksymalny udział pow. całkowitej lokali mieszkalnych poniżej 50% łącznej powierzchni całkowitej wszystkich budynków z wyłączeniem powierzchni garaży.

Nieruchomość będzie oddana w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, z przeznaczeniem zgodnym z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbie plaża 3” w Szczecinie pod: zabudowę usług turystycznych z dopuszczeniem apartamentów mieszkaniowych (obiekty hotelarskie, usługowa zabudowa apartamentowa, przystań żeglarska, port jachtowy z zapleczem administracyjnym, itp.), wody powierzchniowe śródlądowe (kanały i akwen portu jachtowego), z wprowadzeniem ograniczenia liczby lokali mieszkalnych na nieruchomości poniżej 50% lokali.

Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

  • pierwsza opłata (netto) – 25 % ceny gruntu ustalonej w przetargu,
  • opłata roczna (netto) – 3% ceny gruntu ustalonej w przetargu.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg.

Cena 8 000 000,- zł jest ceną wywoławczą netto do przetargu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Wykaz