Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona przy ulicy Łowieckiej – działka nr 11/18, obr. 3063

Północ, Stołczyn
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 2105 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 11/18 Nr obrębu: 3063 Nr księgi wieczystej: w trakcie regulacji Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Północ Osiedle: Stołczyn Nazwa ulicy: Łowiecka Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 4430m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
osiedle Stołczyn

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TOR WODNY, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r., w terenie elementarnym P.T.9018.USw o przeznaczeniu: usługi, w tym m.in. usługi edukacji, rehabilitacji, sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych,hangary, place postojowe dla łodzi,usługi rzemieślnicze związane z eksploatacją sprzętu pływającego,sportami wodnymi i rybactwem, zespół obsługi załogantów jednostek pływających. Dopuszcza się usługi towarzyszące funkcji podstawowej: hotelarstwo, handel, gastronomia,rozrywka, usługi rzemieślnicze,wypożyczalnie związanem.in. z turystyką i sportami wodnymi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy