Kontakt

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Dariusz Adamowski
Kierownik Referatu
e-mail: przetargi.wzion@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 56 20
pok. 243

Wanda Lisewska
e-mail: wlisew@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 57 68
pok: 242

Marzena Karpik
e-mail: mkarpik@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 57 68
pok: 242

Małgorzata Angrot-Glińska
e-mail: mglinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 54 20
pok: 240

Anna Szymków
e-mail: aszymkow@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 55 87
pok: 240

Anna Bojek
e-mail: apawla@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 5 7 68
pok: 242

Joanna Sarbinowska-Szyc
e-mail: jsarbin@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 57 83
pok: 239

Beata Ledzińska
e-mail: bledzinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 58 46
pok: 244

Monika Mroczkowska
e-mail: mmrocz@um.szczecin.pl
tel. +48 91 424 52 21
pok: 241

Marta Florczak
e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl
tel. +48 435 11 96
pok: 241

Skontaktuj się z nami
poprzez formularzDZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość