Kontakt

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Dariusz Adamowski
Kierownik ReferatuE-mail: przetargi.wzion@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 620

Wanda Lisewska

E-mail: wlisew@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 783
pok: 239

Beata Słowińska

E-mail: bszulik@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 592
pok: 244

Beata Ledzińska

E-mail: bledzinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 846
pok: 244

Małgorzata Angrot-Glińska

E-mail: mglinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 420
pok: 240

Marzena Karpik

E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 768
pok: 242

Anna Szymków

E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 587
pok: 240

 

Monika Mroczkowska

E-mail: mmrocz@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 221
pok: 241

Marta Florczak

E-mail: mszymcz@um.szczecin.pl
tel. +48 91 43 51 196
pok: 241

Anna Bojek

E-mail: apawla@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 768
pok: 242

Szymon Słotwiński

E-mail: sslotwins@.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 783
pok: 239

Skontaktuj się z nami
poprzez formularzDZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość