Kontakt

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych
Dariusz Adamowski
Kierownik Referatu
e-mail: przetargi.wzion@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 620
pok. 243

Wanda Lisewska
e-mail: wlisew@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 768
pok: 242

Małgorzata Angrot-Glińska
e-mail: mglinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 420
pok: 240

Szymon Słotwiński
e-mail: sslotwins@.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 059
pok: 239

Marzena Karpik
e-mail: mkarpik@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 768
pok: 242

Anna Szymków
e-mail: aszymkow@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 587
pok: 240

Anna Bojek
e-mail: apawla@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 768
pok: 242

Joanna Sarbinowska-Szyc
e-mail: jsarbin@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 783
pok: 239

Beata Ledzińska
e-mail: bledzinska@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 58 46
pok: 244

Monika Mroczkowska
e-mail: mmrocz@um.szczecin.pl
tel. +48 91 42 45 221
pok: 241

Marta Florczak
e-mail: mszymcz@um.szczecin.pl
tel. +48 43 51 196
pok: 241

Skontaktuj się z nami
poprzez formularzDZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość