Powrót

Nieruchomość niezabudowana pod usługi turystyki położona w Szczecinie przy ulicy Przestrzennej (dz. 17/2, 17/3, obr.4004)

Prawobrzeże, Dąbie
Cena: 3 200 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Bojek
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: apawla@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 18757 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 17/2, 17/3 Nr obrębu: 4004 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00217235/2 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Dąbie Nazwa ulicy: Przestrzenna Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 7943m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.06.2024 r.

Opis

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – lotnisko 4” uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/1302/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 marca 2023r. i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.D.8002.UT z przeznaczeniem pod usługi turystyki z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.
Dopuszcza się usługi, w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 200m2, wyłącznie jako towarzyszące innym usługom.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 19.06.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetarguAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 5.4.2024 godz.14:49