Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Jarzębinowej z przeznaczeniem na parking dla samochodów osobowych

Prawobrzeże, Zdroje
Cena: 0,56zł Stawka miesięczna netto za 1 m2 na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 6516 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 81 Nr obrębu: 4188 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00149972/2 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Zdroje Nazwa ulicy: Jarzębinowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 2345m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Co do zasady, wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w §9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (ze zmianami). Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana cena jest ORIENTACYJNA, dotyczy całej nieruchomości przy założeniu stawki wywoławczej do przetargu 0,56 zł/m2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Jarzębinowej, działka nr 81 z obrębu 4188, znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie Zdroje – Łozowa – Leszczynowa, uchwalonego Uchwałą nr XLI/1182/18 z dnia 22 maja 2018 r., teren elementarny D.Z.7015.KS.

Przeznaczenie ternu: teren parkingu dla samochodów osobowych (2 345 m2). Dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowymi obiektami o charakterze sezonowym z przeznaczeniem na kiermasze handlowe, namioty ogrodnicze itp.

  • obsługa z ul. Jarzębinowej
  • dla obsługi parkingu dopuszcza się lokalizację jednego obiektu, z możliwością realizacji ustępu publicznego i pomieszczeń dla obsługi parkingu

Orientacyjna stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 12 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie

ogólnodostępne miejsca postojowe (parkingowe)

2 345,00 m2 x  0,56 zł/m2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy