Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ulicy Jałowcowej (dz. nr 86/2, obr.4217)

Prawobrzeże, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 18298 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 86/2 Nr obrębu: 4217 Nr księgi wieczystej: w trakcie regulacji Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Nazwa ulicy: Jałowcowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 1849m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/999/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013r. i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.7002.MN,U z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.
Dopuszcza się usługi wyłącznie z zakresu:
a) ochrona zdrowia i opieka społeczna, w tym z możliwością całodobowego pobytu osób (np.: dom opieki),
b) sport i rekreacja,
c) usługi pensjonatowe,
d) gastronomia,
e) handel detaliczny,
f) obsługa firm i klientów.
Dopuszcza się działalność ogrodniczą (np. uprawy roślin ozdobnych) i usługowo-produkcyjną związaną z obsługą terenów zieleni urządzonej.

Gmina Miasto Szczecin przygotowała w tym rejonie do zbycia 3 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowyAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 11.9.2023 godz.09:42