Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej – działki nr: 11/24, 11/26, 11/28, 11/30 z obr. 3063

Północ, Stołczyn
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 9884 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 11/24, 11/26, 11/28, 11/30 Nr obrębu: 3063 Nr księgi wieczystej: w trakcie regulacji Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Północ Osiedle: Stołczyn Nazwa ulicy: Łowiecka Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 2371m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego TOR WODNY, uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/730/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r., w terenie elementarnym P.T.9018.USw o przeznaczeniu: teren usług, w tym m.in. usługi edukacji, rehabilitacji, sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujące dostęp do akwenów żeglownych, hangary, place postojowe dla łodzi, usługi rzemieślnicze związane z eksploatacją sprzętu pływającego, sportami wodnymi i rybactwem, zespół obsługi załogantów jednostek pływających. Dopuszcza się usługi towarzyszące funkcji podstawowej: hotelarstwo, handel, gastronomia, rozrywka, usługi rzemieślnicze, wypożyczalnie związane m.in. z turystyką i sportami wodnymi, itp., nabrzeże sportowe, rekreacyjne, pasażerskie. Dopuszcza się punkt dystrybucji paliwa dla jednostek pływających i/lub pojazdów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy