Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Gościnnej w pobliżu Stawu Cysterskiego

Prawobrzeże, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce
Cena: 0,08zł Stawka miesięczna netto za 1 m2 na podstawie Zarządzenia nr 470/19 ze zmianami
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Katarzyna Chober
Kontakt: 91 35 16 516
E-mail: chober@zbilk.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 8820 Typ umowy: Dzierżawa Nr ewidencyjny działki: 121/3 Nr obrębu: 4204 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00188173/6 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce Nazwa ulicy: Gościnna Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 32136m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: ---
Dodatkowe
---

Opis

Procedurę wydzierżawiania wszczynamy na wniosek zainteresowanego. Co do zasady, wydzierżawienie odbywa się w drodze przetargu, z wyjątkiem przypadków opisanych w §9 Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku (ze zmianami). Istnieje możliwość wydzierżawienia części nieruchomości. Podana cena jest ORIENTACYJNA, dotyczy całej nieruchomości przy założeniu stawki wywoławczej do przetargu 0,08 zł/m2.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Gościnnej, działka nr 121/3 obręb 4204 o powierzchni 32 163,00 m2, nie znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stawka miesięczna netto została ustalona na podstawie § 14 pkt 25 lit. a Zarządzenia nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, według poniższego wyliczenia:

Przeznaczenie

cel rekreacyjny i wypoczynkowy, wolny od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan

0,08zł/m2