Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Krzysztofa Kolumba – działka nr 19/10 obręb 1047

---,
5 000 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 42 45 587
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 4076 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 19/10 Nr obrębu: 1047 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00154059/4 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: --- Osiedle: Nowe Miasto Nazwa ulicy: Krzysztofa Kolumba Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 4607m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” (Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXV/889/09 z dnia 29.06.2009 r.), w terenie elementarnym S.N.9008.MC o przeznaczeniu:
1) śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna, w tym usługi m.in.: administracyjno – biurowe, prawnicze, finansowe, ośrodki szkoleniowo – doradcze, kongresowo – konferencyjne, hotelarstwo, obsługa klientów, usługi bussinesu, rozrywki, gastronomii, handlu, usługi kultury: obiekty nauki i szkolnictwa wyższego, wyspecjalizowane obiekty kulturalno – edukacyjne, upowszechniania kultury, wystawiennictwa, pracownie artystyczne, usługi związane ze sportem, rekreacją i turystyką, działalność edukacyjna, usługi pobytu kwalifikowanego (klubowego), usługi ochrony zdrowia – gabinety lekarskie, ośrodki pielęgnacyjne, rehabilitacji, odnowy biologicznej, małe ośrodki opieki nad dziećmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo,
2) sezonowe usługi: gastronomii, handlu i rozrywki,
3) do czasu realizacji ustaleń planu, dopuszcza się obecne zagospodarowanie i sposób użytkowania, z możliwością adaptacji, prowadzenia prac remontowych, bez prawa rozbudowy,
4) zakaz lokalizacji: produkcji, usług produkcyjnych, składowania i przeładunku.

W dniach od 27.09.2021 r. do 18.10.2021 r. wywiesza się do publicznej wiadomości Wykaz nr 65/2021 dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Wykaz