Powrót

Nieruchomość pod usługi położona w Szczecinie przy ulicy Mechanicznej (dz.nr 10/5, 11/11, obr.4173)

Prawobrzeże, Żydowce-Klucz
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Joanna Sarbinowska - Szyc
Kontakt: 91 424 57 83
E-mail: jsarbin@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 19336 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 10/5,11/11 Nr obrębu: 4173 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00264420/0 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Żydowce-Klucz Nazwa ulicy: Mechaniczna Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 2351m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” uchwalonym w dniu 19 października 2021r. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/918/21 i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.K.1024.U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
Dopuszcza się usługi w zakresie :
a) oświaty,
b) kultury,
c) zdrowia, opieki społecznej,
d) handlu o powierzchni sprzedaży do 200m2 ,
e) obsługi firm i klientów,
f) gastronomii.

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowyAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 17.6.2024 godz.09:06