Powrót

Nieruchomość zabudowana położona przy ulicy Ku Słońcu 20

Zachód, Świerczewo
Cena: 2 000 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 6818 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 10/6 Nr obrębu: 2107 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00187953/1 Status: Aktualne
Dzielnica: Zachód Osiedle: Świerczewo Nazwa ulicy: Ku Słońcu Nr budynku: 20 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 1541m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość objęta jest Uchwałą Nr II/16/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Tenisowa” w Szczecinie.
Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej Z.S.08 przeznaczonej na następujące funkcje:
a) dominująca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności;
b) uzupełniająca: usługi, zieleń urządzona, istniejąca zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna wysokiej intensywności.

W dniach od 03.04.2023 r. do 24.04.2023 r. wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni Wykaz Nr 25/2023/WZION/GMS/N Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej działkę 10/6 z obrębu ewidencyjnego 2107 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Wykaz