Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Włoskiej – działki nr ewid.: 6/24, 6/26, 6/32 obr. 3096

Północ, Warszewo
Cena: 3 400 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1200 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 6/24, 6/26, 6/32 Nr obrębu: 3096 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00206594/6 Status: Aktualne
Dzielnica: Północ Osiedle: Warszewo Nazwa ulicy: Włoska Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 3411m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.04.2023 r.

Opis

Nieruchomość położona w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WARSZEWO 5, uchwalonego Uchwałą Nr XII/435/19 z 26.11.2019 r., w terenie elementarnym P.N.2001.U,M o przeznaczeniu: zabudowa usługowa. Dopuszcza się lokale mieszkalne powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu