Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy Kadmowej – działki nr 6/7, 6/12 i 6/15, obr. 4018

Prawobrzeże, Dąbie
Cena: 8 300 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1218 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 6/7, 6/12, 6/15 Nr obrębu: 4018 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00225294/2 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Dąbie Nazwa ulicy: Kadmowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 23764m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.06.2024 r.

Opis

Nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i położona jest na obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TRZEBUSZ-CHEŁSZCZĄCA 2, uchwalonego Uchwałą Nr LIII/1485/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2023 r. (Dz. Urz. Woj. zach. poz. 5544 z dnia 26 października 2023 r.), w terenie elementarnym oznaczonym na załączniku graficznym planu symbolem 1U-P o przeznaczeniu: teren usług, produkcji, składów i magazynów.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 13.06.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetarguAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 5.4.2024 godz.14:48