Powrót

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Polickiej – działka nr 45/52, obr. 3004

Północ, Skolwin
brak ceny Oferta w przygotowaniu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Beata Słowińska
Kontakt: 91 424 55 92
E-mail: bszulik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1628 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 45/52 Nr obrębu: 3004 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00172011/8 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Północ Osiedle: Skolwin Nazwa ulicy: Policka Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 791m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Wielorodzinne
Dodatkowe
http://172.19.1.25/isdp/core/download/documents/156_uchwala/156.pdf

Opis

Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STOŁCZYN – POLICKA, uchwalonego Uchwałą Nr XLI / 762/ 05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. i STOŁCZYN – POLICKA 2, uchwalonego Uchwałą Nr NR XLIV/1114/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w terenie elementarnym P.T.01.026.MN,MJ,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska. Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy