Powrót

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Rymarskiej 126 – dz. nr 15/5 z obrębu 4183.

Prawobrzeże, Żydowce-Klucz
125 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 2045 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 15/5 Nr obrębu: 4183 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00149127/4 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Żydowce-Klucz Nazwa ulicy: Rymarska Nr budynku: 126 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 786m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
Termin przetargu 08.09.2020 r. Termin wpłaty wadium upływa w dniu 01.09.2020 r.

Opis

Nieruchomość gruntowa leży w obszarze posiadającym Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże zmiana D.48, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. i znajduje się w terenie elementarnym o symbolu D.K.06.RM o funkcji dominującej: mieszkalnictwo. Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych. Maksymalna wysokość zabudowy – 7,5 m. Zabudowa mieszkaniowa w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Funkcja dominująca planu określona jest w planie ustaleniami jakościowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenia funkcji dominującej nie wyłączają możliwości lokalizacji innych funkcji. Obszar działki gruntu objęty jest Ekologicznym Systemem Zieleni Miejskiej, w związku z tym zabrania się wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta (lewe skrzydło, parter, sala nr 4).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Wykaz
Ogłoszenie o przetargu