Powrót

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Rymarskiej 126 – dz. nr 15/5 z obrębu 4183

Prawobrzeże, Żydowce-Klucz
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1287 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 15/5 Nr obrębu: 4183 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00149127/4 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Żydowce-Klucz Nazwa ulicy: Rymarska Nr budynku: 126 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 786m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość gruntowa leży w obszarze posiadającym Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże zmiana D.48, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. i znajduje się w terenie elementarnym o symbolu D.K.06.RM o funkcji dominującej: mieszkalnictwo.
Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych. Maksymalna wysokość zabudowy – 7,5 m. Zabudowa mieszkaniowa w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych. Funkcja dominująca planu określona jest w planie ustaleniami jakościowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenia funkcji dominującej nie wyłączają możliwości lokalizacji innych funkcji. Obszar działki gruntu objęty jest Ekologicznym Systemem Zieleni Miejskiej, w związku z tym zabrania się wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowyAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 8.12.2022 godz.13:45