Powrót

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Wolframowej – dz. nr 67/4 z obrębu 4014

Prawobrzeże, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Cena: 2 700 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1300 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 67/4 Nr obrębu: 4014 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00236110/9 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Nazwa ulicy: Wolframowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 13579m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.05.2024 r.

Opis

Nieruchomość znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i położona jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO-DUNIKOWO uchwalonego Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r., w terenie elementarnym D.W.4006.P,U,WS,E o przeznaczeniu: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, wody śródlądowe ciek „Żołnierska Struga”, stacje transformatorowe. Dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:
a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji,
b) administracji,
c) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,
d) handlu detalicznego i hurtowego,
e) rzemiosła.
Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2.

Gmina Miasto Szczecin posiada do zbycia również inne nieruchomości objęte Strefą.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 23.05.2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetarguAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 15.3.2024 godz.13:40