Powrót

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ulicy Klonowica – działka nr ewid. 23/7 z obrębu 2046.

Zachód, Zawadzkiego-Klonowica
2 500 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Monika Mroczkowska
Kontakt: 91 424 52 21
E-mail: mmrocz@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 2098 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 23/7 Nr obrębu: 2046 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00245475/1 Status: Aktualne
Dzielnica: Zachód Osiedle: Zawadzkiego-Klonowica Nazwa ulicy: Klonowica Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 2457m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin przetargu: 08.06.2021 r. Termin wpłaty wadium upływa dnia 01.06.2021 r.

Opis

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 5” (Uchwała Nr XXVIII/713/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017r., Dz. U. Woj. Zach. 2017, poz. 1605 z dnia 12.04.2017r.) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.Z.1151.U – z przeznaczeniem terenu pod usługi; dopuszcza się mieszkalnictwo zbiorowe; dopuszcza się lokalizację sklepów o pow. sprzedaży nie większej niż 200 m2.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 6 planu: zakazuje się lokalizacji stacji paliw; zakazuje się usług związanych z obsługą pojazdów: warsztaty samochodowe, blacharskie, lakiernicze; zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.06.2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, prawe skrzydło, piętro I.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Wykaz
Ogłoszenie o przetargu