Powrót

Teren inwestycyjny o pow. 3,9033 ha położony w Szczecinie przy ulicy Wolframowej (dz. 67/1,67/2, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obr. 4014)

Prawobrzeże, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Cena: 7 780 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 21494 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 67/1,67/2, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 Nr obrębu: 4014 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00236106/8, SZ1S/00187016/1, SZ1S/00236111/6, SZ1S/00236112/3, SZ1S/00236114/7, SZ1S/00236115/4 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Nazwa ulicy: Wolframowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 39033m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.05.2024 r.

Opis

Teren inwestycyjny znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO PARK MIELEC i położony jest w obszarze obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WIELGOWO-DUNIKOWO uchwalonego Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r., w terenie elementarnym D.W.4006.P,U,WS,E o przeznaczeniu: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, wody śródlądowe ciek „Żołnierska Struga”, stacje transformatorowe. Dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:
a) logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji,
b) administracji,
c) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,
d) handlu detalicznego i hurtowego,
e) rzemiosła.
Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG odbędzie się w dniu 23.05.2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszeniaAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 28.3.2024 godz.17:14