Powrót

Nieruchomość z zabytkiem pod usługi położona w Szczecinie przy ulicy Niklowej 11

Prawobrzeże, Podjuchy
Cena: 190 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Marzena Karpik
Kontakt: 91 424 57 68
E-mail: mkarpik@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 16632 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 23/3 Nr obrębu: 4112 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00148969/1 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Podjuchy Nazwa ulicy: Niklowa Nr budynku: 11 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 1354m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.06.2023 r.

Opis

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy – Szlamowa” w Szczecinie w granicy terenu elementarnego D.P.1004.U,MW o przeznaczeniu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkaniowych.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wpisany do rejestru zabytków (willa) o powierzchni zabudowy 287 m² oraz pozostałości trzech budynków o charakterze gospodarczym o powierzchni zabudowy: 8 m², 15 m², 17 m².
Cel oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustalono na działalność usługową wraz z ochroną zabytku – budynku przy ul. Niklowej 11.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Niklowej 11, działka 23/3 obręb 4112 wraz ze sprzedażą budynków, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

PRZETARG odbędzie się w dniu 12.06.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu