Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej 36/Darniowej 40 – działki nr 20/2, 21, 66/8 z obr. 1068

Zachód, Pomorzany
Cena: 640 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 17608 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 20/2, 21, 66/8 Nr obrębu: 1068 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00256648/5, SZ1S/00256652/6, SZ1S/00196647/9 Status: Aktualne
Dzielnica: Zachód Osiedle: Pomorzany Nazwa ulicy: Krzewinkowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 834+653+18=1505m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Jednorodzinne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.06.2024 r.

Opis

Nieruchomości objęte są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ustowo-Bluszczowa” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr XLIV/1111/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 i znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem Z.N.1026.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości.

PRZETARG NA KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ ODDZIELNIE odbędzie się w dniu 20.06.2024 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin (lewe skrzydło, sala numer 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetarguAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 12.4.2024 godz.12:04