Powrót

Nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ul. Krzewinkowej/Darniowej – działki nr 20/2, 21, 66/8 z obr. 1068

Zachód, Pomorzany
Cena: 760 000zł Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 42 45 587
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 17608 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 20/2, 21, 66/8 Nr obrębu: 1068 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00256648/5, SZ1S/00256652/6, SZ1S/00196647/9 Status: Aktualne
Dzielnica: Zachód Osiedle: Pomorzany Nazwa ulicy: Krzewinkowa/Darniowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 1505m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Mieszkalne
Dodatkowe
Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.05.2023 r.

Opis

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ustowo-Bluszczowa” i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem Z.N.1026.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłosił PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Szczecinie przy ulicy Krzewinkowej 36 i Darniowej 40, działki 20/2, 21, 66/8, obręb 1068.

PRZETARG odbędzie się w dniu 11.05.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali obrad Rady Miasta Szczecin, lewe skrzydło (sala 173).

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy
Ogłoszenie o przetargu