Powrót

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Wolframowej – dz. nr 65/5 z obrębu 4014.

Prawobrzeże, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Anna Szymków
Kontakt: 91 424 55 87
E-mail: aszymkow@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1305 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 65/5 Nr obrębu: 4014 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00226514/8 Status: Aktualne
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Nazwa ulicy: Wolframowa Nr budynku: --- Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Niezabudowana Powierzchnia (m2): 14994m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116 z dnia 24 listopada 2010 r., poz. 2153) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem D.W.4006.P,U,WS,E z przeznaczeniem: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, wody powierzchniowe śródlądowe ciek „Żołnierska Struga”, stacje transformatorowe. Dopuszcza się usługi m.in. w zakresie: logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji, administracji, działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła. Dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2.
Obsługę terenu realizuje się od ulic: D.W.4012.KD.L i D.W.4015.KD.L. W związku z powyższym realizacja zjazdów na teren inwestycyjny D.W.4006.P,U,WS,E możliwa jest z przylegającej do terenu ulicy lokalnej – D.W.4012.KD.L. Sposób realizacji potencjalnych zjazdów od strony południowej na tereny inwestycyjne w obszarze D.W.4006.P,U,WS,E powinien uwzględniać ustalenia ekologiczne oraz ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu w odniesieniu do ochrony ekologicznej istniejącego cieku „Żołnierska Struga” znajdującego się w terenie inwestycyjnym. W związku z powyższym zjazdy poprzez ciek, który przebiega równolegle wzdłuż ulicy D.W.4012.KD.L należy realizować za pomocą mostków, które powinny być posadowione od strony południowej w terenie ulicy D.W.4012.KD.L oraz od strony północnej w odległości 5,0 m od granicy cieku w terenie D.W.4006.P,U,WS,E. Taki sposób realizacji zjazdów nie naruszy zapisów planu chroniących drożność i ciągłość przebiegu cieku „Żołnierska Struga”.

Nieruchomość w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowyAutor: Beata Ledzińska
Data ostatniej aktualizacji: 14.9.2023 godz.08:51