Powrót

Nieruchomość położona przy ul. Walecznych 23

Prawobrzeże, Zdroje
Cena: oferta w przygotowaniu Cena wywoławcza do przetargu
JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
Skontaktuj się z nami telefonicznie
lub poprzez formularz.

Małgorzata Angrot-Glińska
Kontakt: 91 424 54 20
E-mail: mglinska@um.szczecin.pl


DZIĘKUJEMY ZA WIADOMOŚĆ

Dziękujemy za wiadomość

Szczegóły

ID oferty: 1508 Typ umowy: Sprzedaż Nr ewidencyjny działki: 107/4 Nr obrębu: 4162 Nr księgi wieczystej: SZ1S/00129138/8 Status: W przygotowaniu
Dzielnica: Prawobrzeże Osiedle: Zdroje Nazwa ulicy: Walecznych Nr budynku: 23 Nr lokalu: --- Piętro: ---
Rodzaj działki: Zabudowana Powierzchnia (m2): 90402m2 Ilość pomieszczeń: --- Przeznaczenie: Komercyjne
Dodatkowe
---

Opis

Nieruchomość położona jest w obrębie obiektu zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego jako zespół budynków Domu Dziecka nr 2 im. Adama Mickiewicza (dawnego domu sierot) wraz z otaczającym go parkiem przy ul. Walecznych w Szczecinie, pod nr A-907 i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.
Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do opieki nad zabytkiem zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2067).
Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Zdroje Walecznych” uchwalony Uchwałą Nr XLIV/1112/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 01 marca 2010 r. w terenie elementarnym oznaczonym symbolem D.Z.4012.U,ZP o przeznaczeniu: zabudowa usługowa i zieleń parkowa. Dopuszcza się usługi w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej. Dopuszcza się lokalizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych wyłącznie w budynkach wspólnych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązuje trwałe zachowanie zabudowy wpisanej do rejestru zabytków i historycznego zagospodarowania terenu wraz z zespołem komponowanej zieleni.
Przewiduje się oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków znajdujących się na gruncie. Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków została ustalona bonifikata w wysokości 50%.

Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste: działalność usługowa w zakresie: zdrowia, edukacji, kultury, sportu, rekreacji, opieki społecznej.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogólny
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego szczegółowy